تیم متخصصات فرکیان تک

شرکت فرکیان تک

مجری پروژه های شبکه و امنیت، طراحی وب وتوسعه با همکاری متخصصان مجرب و کار آزموده

مهندس ایمان فرهی
مدیرعامل|طراح شبکه و امنیت
مهندس امیرعلی اسکروچی
شبکه و نرم افزار
مهندس فاطمه ترک پور
شبکه و نرم افزار
مهندس امین مکارم
شبکه و نرم افزار
مهندس سید علی مجیدی
طراح وب و توسعه دهنده