تعرفه سرویس ها

در کلیه سرویس ها

زمان برگزاری وبینار نامحدود است

باتوجه به سرویس انتخابی وبکم به تعداد حاضر

پلن D

99000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 3 اتاق مجازی
 • 30 کاربر آنلاین
 • 10 وبکم فعال

پلن +D

175,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 3 اتاق مجازی
 • 40 کاربر آنلاین
 • 20 وبکم فعال

پلن ++D

250,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 3 اتاق مجازی
 • 50 کاربر آنلاین
 • 35 وبکم فعال

پلن C

350,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 5 اتاق مجازی
 • 50 کاربر آنلاین
 • 50 وبکم فعال

پلن +C

600,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 10 اتاق مجازی
 • 100 کاربر آنلاین
 • 100 وبکم فعال

پلن ++C

750,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 15 اتاق مجازی
 • 200 کاربر آنلاین
 • 100 وبکم فعال

پلن B

850,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 15 اتاق مجازی
 • 200 کاربر آنلاین
 • 150 وبکم فعال

پلن +B

950,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 20 اتاق مجازی
 • 300 کاربر آنلاین
 • 150 وبکم فعال

پلن ++B

1,200,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 20 اتاق مجازی
 • 400 کاربر آنلاین
 • 200 وبکم فعال

پلن A

1,500,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 25 اتاق مجازی
 • 400 کاربر آنلاین
 • 250 وبکم فعال

پلن +A

2,000,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 30 اتاق مجازی
 • 500 کاربر آنلاین
 • 300 وبکم فعال

پلن ++A

2,300,000 تومان /ماه
 • زمان برگزاری وبینار نامحدود
 • 30 اتاق مجازی
 • 500 کاربر آنلاین
 • 400 وبکم فعال

سوال دارید؟ در تماس باشید!

تلفن

ارتباط با کارشناسان

09171031281-09134313505-09174770219

ایمیل

به ما ایمیل بزنید

[email protected]

موقعیت

خیابان عفیف آباد,مابین کوچه 5 و 7,جنب بانک سینا,واحد5,
شیراز

نمایش روی گوگل مپ